Δήλωση συμμετοχής στα τμήματα Lindy Hop, Authentic Jazz Dance & AfroFitness